(+ 48) 81 820 00 69

(+ 48) 504 75 77 72

Connect with Us

logo_ksiegowosc
Księgowość Księgowość NGO-MICRO
zdjecie_ksiegowosciowe

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Oferta dla NGO

Oferta jednorazowa

Opłata raz na rok

Dla organizacji, które mają małą aktywność i potrzebują rozliczenia raz w roku
 1. Księgowanie – dokumenty księgowe z całego roku w ilości: ? – 350 zł, każdy dodatkowy dokument: ? zł
  Organizacja uzyskuje: zestawienie obrotów i sald księgi głównej z dziennikami księgowymi w PDF.
 2. Zestawienie do sprawozdawczości rocznej: bilans, rachunek zysków i strat oraz CIT – 150 zł
 3. Raport kasowy – 150 -250 zł (zachęcenie do wyboru usługi ze straszakiem konsekwencji prawnych braku niniejszego raportowania)
 4. Opracowanie dokumentów do sprawozdawczości organizacji: tj, uchwał, protokołów, sprawozdawczość opisówka – 100 zł
 5. Uniwersalne RODO dla NGO- 500 zł ???
 6. Przygotowanie dodatkowych dokumentów księgowych:
  1. Opracowanie umowy kupna sprzedaży o wartości ponad 1000 zł oraz wypełnienie druku PCC1 ( 2% dokument kosztowy ) – 30 zł
  2. Przygotowanie protokołu od darczyńcy ze średnią wycena przedmiotu darowizny – 10 zł
  3. Opracowanie zestawienia magazynowego do polecenia księgowania – (PZ-przyjęcie zewnętrzne, WZ-wydanie zewnętrzne z magazynu) – do 10 dokumentów – 30 zł każdy kolejny 5 zł
  4. Przygotowanie delegacji do raportu kasowego – 15 zł
  5. Opracowanie ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka) + oświadczenie zgodności – za każdy miesiąc – 25zł
  6. Kartoteka środków trwałych (zawierająca wartości niematerialne i prawne) – bez amortyzacji – do 5 środków trwałych – ewidencja roczna 50 zł – uruchomienia kartoteki, 20 zł za każdy kolejny wpis.

Oferta dla NGO

Oferta ryczałtowa

Opłata co miesiąc

Dla organizacji które potrzebują na bieżąco rozliczeń i księgowania

Oferta dotyczy obsługi
rachunkowej dla  organizacji bez VAT
 1. Obsługa rachunkowa do 4 dokumentów księgowych +1 rozliczenie z raportem kasowym lub bankowym – 50 zł , każdy dodatkowy dokument: ? zł
 2. Obsługa umów na zlecenie – 25 zł / pracownik/m-c ( wprowadzenie pracownika w oparciu o kwestionariusz osobowy, wyliczenie wynagrodzeń, wygenerowanie rachunków, wyrejestrowanie pracownika)
 3. Generowanie listy płac, deflacji ZUS DRA, PIT 4 informacja o konieczności zapłacenia zaliczki na poczet podatku od wynagrodzenia, info o wartości zaliczki 40 zł
  + 50 za dokonanie zmian po terminowych skutkujących koniecznością naniesienia korekt do systemów
 4. Księgowanie dekretów magazynowych jako podsumowanie miesięczne magazynu – 15 zł